140501-bungalovi1

Odred izviđača "Trebinje"

Odred izviđača „Trebinje" osnovan je 26. Marta 2000. godine u Trebinju, kao dobrovoljna, nepolitička, obrazovna i vaspitna omladinska organizacija, otvorena za sve bez obzira na porijeklo, rasu ili vjeru, u saglasnosti sa ciljem, principima i metodama začetim od osnivača izviđačkog pokreta.

oit5

Misija izviđaštva treba da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrijednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg svjeta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.

Ovo se postiže kroz:

  • Uključivanje mladih u proces neformalnog obrazovanja tokom cjelokupnog perioda njihovog razvoja
  • Primjenu posebnog metoda koji svakog pojedinca čini glavnim nosiocem procesa sopstvenog razvoja, osobom koja se oslonja na sopstvene snage, koja je odgovorna, posvećena i spremna da pruži podršku drugima
  • Pomoć u procesu uspostavljanja sistema vrijednosti koji se zasniva na duhovnim, društvenim ličnim principima, sadržanim u Zavetu i Zakonu.

oit3

Provođenje programa Saveza izviđača Republike Srpske odvija se kontinuirano i predstavlja osnovnu aktivnost odreda u radu sa članstvom. Osim toga, odred aktivno radi na organizovanju raznih omladinskih aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba mladih. Posebno možemo istaći organizaciju omladinskih kampova (ekoloških, volonterskih, sportskih, kulturnih i dr.), susreta omladine Kleka i Trebinja, humanitarnih, ekoloških, volonterskih i sportsko-rekreativnih akcija na kojima, osim članova odreda učestvuje i veliki broj mladih koji nisu članovi organizacije.

oit 1

Značaj programa koji provodi odred prepoznat je i podržan od strane lokalne zajednice, pa je uvršten u red organizacija za koje postoji javni interes opštine Trebinje za finansiranje osnovnih potreba za funkcionisanje.

oit2

logo amblem

Info Kontakt

Odred Izviđača Trebinje
Sjeverni logor 66, 89101, Trebinje
Supervizor kampa i starješina OI Trebinje
Nebojša Ratković
tel: +387 (0) 65 577 245
e:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologija

Ekologija omogućava da se prodre u tajne prirode, što je čini veoma interesantnom naukom, ali ekologija je i antropocentrična nauka omogućava čoveku da prirodu koristi štedljivo, ne narušavajući uravnotežene odnose. Prvi zakon ekologije kaže da svaki živi organizam razvija neprekidnu i stalnu vezu sa svim drugim elementima njegove životne sredine.

Društvo

Društvo se može definisati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u naciji, naselju ili porodici su nužni, s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent prirodnom svijetu, fizičkom univerzumu, materijalnom svijetu ili materijalnom univerzumu. Priroda se odnosi na fenomen fizičkog svijeta, kao i na život uopšte. Pojam prirode i prirodnog je takođe suprotan pojmu natprirodnog.

You are here: Home Odred izviđača "Trebinje"