140501-bungalovi1

Zabavni program

U večernjim satima na kampu se organizuje zabavni program koji obuhvata razne kvizove, zabavne društvene igre, maskembal, ples, glumu, karaoke i dr.

sl16

Program osmišljavaju instruktori zajedno sa učesnicima kampa i on pruža mogućnost mladima da iskažu svoje kreativne sposobnosti i talenat. Igre su prilagođene uzrastu učesnika i pomažu im da razviju vještinu komunikacije i tolerancije.

sl17

Sve navedeno ima značajan uticaj na mlade da budu aktivni kreatori svoga slobodnog vremena i odupru se reklamnoj industriji, koja želi da, organizacijom visoko profesionalnih zabava (koncerata, utakmica, spektala i dr), mlade pretvori u pasivne učesnike ili posmatrače. Neadekvatno korištenje slobodnog vremena, bezidejnost i bezvoljnost stvaraju uslove za pojavu asocijalnog ponašanja kod mladih. Zbog svega toga organizacija ovakvih programa u kojima su mladi spontani, kreativni i prirodni ima veliki značaj za njihov razvoj.

sl18

Info Kontakt

Odred Izviđača Trebinje
Sjeverni logor 66, 89101, Trebinje
Supervizor kampa i starješina OI Trebinje
Nebojša Ratković
tel: +387 (0) 65 577 245
e:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologija

Ekologija omogućava da se prodre u tajne prirode, što je čini veoma interesantnom naukom, ali ekologija je i antropocentrična nauka omogućava čoveku da prirodu koristi štedljivo, ne narušavajući uravnotežene odnose. Prvi zakon ekologije kaže da svaki živi organizam razvija neprekidnu i stalnu vezu sa svim drugim elementima njegove životne sredine.

Društvo

Društvo se može definisati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u naciji, naselju ili porodici su nužni, s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent prirodnom svijetu, fizičkom univerzumu, materijalnom svijetu ili materijalnom univerzumu. Priroda se odnosi na fenomen fizičkog svijeta, kao i na život uopšte. Pojam prirode i prirodnog je takođe suprotan pojmu natprirodnog.