140501-bungalovi1

Sportske aktivnosti

Svjesni smo značaja važnosti fizičkih vježbi za pravilan i zdrav razvoj djece i mladih ali ipak, i pored toga, mnogi mladi se ne bave sportskim aktivnostima. Nažalost, većina počinje da se bavi sportom tek onda kada se pojave zdravstveni problemi, ili problemi sa viškom kilograma.

sl20

Stručnjaci kažu da su računari i društvene mreže zamijenile igre na otvorenom. Djeca se sve manje igraju napolju, ne penju se više na drveće i ne prave skrovišta, kao što su to činile prethodne generacije. Manjak mašte usljed modernog načina života, praćen je, na žalost, i smanjenjem mišićne mase novih generacija. Također, opreznost roditelja i njihova pretjerana briga i strah zbog sigurnosti djece u saobraćaju, u grupi, ili strah od potencijalno loše namjere prema djetetu, doveli su do toga da roditelji ne potiču djecu da se igraju na otvorenom. Današnja djeca više ne mogu obavljati jednostavne fizičke napore koje su sa lakoćom savladavala djeca njihovih godina prije smo jedne decenije.

sl 14

Sa ciljem da kod djece razvijemo pravilan odnos prema sportu i prihvatanje rekreativnog sporta kao načina kvalitetnog korištenja slobodnog vremena, koji doprinosi njihovom pravilnom razvoju u toku kampa organizujemo razna sportska takmičenja iz košarke, malog fudbala, odbojke, plivanja, atletike i raznih igara spretnosti. Takmičenja organizujemo na multifunkcionalnom igralištu koje se nalazi u kampu, a organizaciju takmičenja provode nastavnici fizičkog vaspitanja. Ova takmičenja se održavaju u popodnevnim časovima i obavezna su za sve učesnike kampa.

kamp5

kamp6-1

kamp3-1

Info Kontakt

Odred Izviđača Trebinje
Sjeverni logor 66, 89101, Trebinje
Supervizor kampa i starješina OI Trebinje
Nebojša Ratković
tel: +387 (0) 65 577 245
e:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologija

Ekologija omogućava da se prodre u tajne prirode, što je čini veoma interesantnom naukom, ali ekologija je i antropocentrična nauka omogućava čoveku da prirodu koristi štedljivo, ne narušavajući uravnotežene odnose. Prvi zakon ekologije kaže da svaki živi organizam razvija neprekidnu i stalnu vezu sa svim drugim elementima njegove životne sredine.

Društvo

Društvo se može definisati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u naciji, naselju ili porodici su nužni, s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent prirodnom svijetu, fizičkom univerzumu, materijalnom svijetu ili materijalnom univerzumu. Priroda se odnosi na fenomen fizičkog svijeta, kao i na život uopšte. Pojam prirode i prirodnog je takođe suprotan pojmu natprirodnog.

You are here: Home Izviđački eko-centar „Ušće“ Sportske aktivnosti