140501-bungalovi1

Izviđačke vještine

Na ovim radionicama učesnici savladavaju dio programa izviđačke organizacije i stiču osnovna znanja iz orjentacije u prirodi, topografije, putnih znakova, kretanja u prirodi, izrade izviđačkih patenata, postavljanje šatora i našin njegovog korištenja, signalizacije, vezivanja čvorova, izrada skloništa, paljenje vatri, izrada ognjišta i dr. Na radionicama se primjenjuje izviđački metod rada u manjim grupama, pod stalnim nadzorom izviđačkih instruktora koji im prenose svoja znanja.

sl1

Radionice se organizuju u prirodi, a učesnici praktičnim radom stiču nova znanja i vještine u vedroj atmosferi igre i radosti. Radionice su dobro pripremljene i opremljene svim potrebnim rekvizitima.

sl2

sl3

sl 21

sl22

Info Kontakt

Odred Izviđača Trebinje
Sjeverni logor 66, 89101, Trebinje
Supervizor kampa i starješina OI Trebinje
Nebojša Ratković
tel: +387 (0) 65 577 245
e:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologija

Ekologija omogućava da se prodre u tajne prirode, što je čini veoma interesantnom naukom, ali ekologija je i antropocentrična nauka omogućava čoveku da prirodu koristi štedljivo, ne narušavajući uravnotežene odnose. Prvi zakon ekologije kaže da svaki živi organizam razvija neprekidnu i stalnu vezu sa svim drugim elementima njegove životne sredine.

Društvo

Društvo se može definisati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u naciji, naselju ili porodici su nužni, s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent prirodnom svijetu, fizičkom univerzumu, materijalnom svijetu ili materijalnom univerzumu. Priroda se odnosi na fenomen fizičkog svijeta, kao i na život uopšte. Pojam prirode i prirodnog je takođe suprotan pojmu natprirodnog.