140501-bungalovi1

KAMP ZA DJECU ”IZVIĐAČKA LJETNA AVANTURA - UŠĆE 2017”

Sa željom da djeci pružimo mogućnost da u toku ljetnog raspusta provedu nezaboravan aktivan odmor uz obalu bistre Sušice, gdje će uz druženje, sport i igru steći nove prijatelje, znanja i vještine u Izviđačkom Eko-centru „Ušće“ organizujemo izviđački kamp za djecu uzrasta od 11- 14 godina.

kolibe 400
Kamp se organizuje u dvije smjene:

I smjena od 25. juna - 02. jula za učenike 5. i 6. razreda
II smjena od 02. - 09. jula za učenike 7. i 8. razreda

Predviđeno je učešće po 50 djece u svakoj smjeni.
Cilj kampa je da djeci, kroz kreativne i edukativne radionice, pružimo osnovna znanja iz oblasti orjentacije, topografije, prve pomoći, poznavanja prirode, ekologije i izviđačkih vještina. Boravkom u prirodi, družeći se sa vršnjacima, učestvujući u mnogim zanimljivim sportskim igrama, zabavnim sadržajima, odvojeni od roditelja, djeca se osamostaljuju, razvijaju vještinu komunikacije, stiču nova jedinstvena iskustva, znanja i vještine.
Cjelokupan program bi se realizovao u toku tri kampa na način da bi se svake godine savladao dio programa tako da bi djeca iz godine u godinu napredovala i sticala nova znanja i vještine prilagođena njihovom uzrastu i interesovanju.


Za ovu godinu realizovao bi se prvi kamp "Ljetna izviđačka avantura“ u trajanju od 7 punih dana.

U toku kampa realizovalo bi se 6 radionica i to:

 • Prva pomoć (najčešće povrede prilikom boravka u prirodi)
 • Praktičan rad: korištenje prvog zavoja, izviđačke marame i priručnih sredstava
 • Boravak u prirodi ( oblačenje, higijena, pravilna ishrana u prirodi, čuvanje namirnica)
 • Praktičan rad: slaganje odjeće i pakovanje ranca.
 • Oprema za kampovanje (upoznavanje sa opremom, način korištenja i čuvanja)
 • Praktičan rad: postavljanje šatora.
 • Izviđačke vještine (čvorovi, putni znaci, vatra i izrada ognjišta)
 • Praktičan rad: vezivanje čvorova, izrada putnih znakova, paljenje vatre i izrada ognjišta.
 • Planinarenje (sigurnost na planini, kretanje i orjentacija u prirodi)
 • Praktičan rad: orjentacija pomoću sunca i sata, izrada kompasa
 • Ekologija (eko sistem, korištenje resursa, reciklaža)
 • Praktičan rad: izrada korisnih predmeta od plastičnih boca.

Vrijeme predviđeno za svaku radionicu sa pauzama i praktičnim radom je 3 sata, a učesnici će steći osnovna znanja iz navedenih oblasti i vještine koje će im biti od koristi prilikom boravka u prirodi. Zadnji dan na kampu će biti organizovana igrica „Izgubljeno blago gusara sa Trebišnjice“ u toku koje će se provjeriti koliko su djeca savladala program, jer će učestvujući u potrazi morati primjeniti stečena znanja i vještine kako bi uspješno riješili postavljene zadatke.
Cjelokupan program kampa sa preciznom satnicom i aktivnostima koje će se realizovati dat je u prilogu ove informacije.
Primjenjivaće se izviđački metod rada u manjim grupama (vodovima), a svaki vod će imati svog vođu (iskusnog izviđača) koji će usmjeravati i koordinirati njihov rad. Radionice će pripremiti i izvoditi

izviđački instruktori. Djeca će biti pod stalnim nadzorom, a insistiraće se na disciplini i poštovanju Pravila ponašanja učesnika u izviđačkom eko-centru „Ušće“.

Cijena sedmodnevnog boravka na kampu iznosi 140,00 KM i uključuje:

 • Smještaj i ishranu na bazi sedam punih pansiona
 • Prevoz učesnika iz Trebinja do Izviđačkog eko-centra „Ušće“ i nazad
 • Materijal potreban za radionice
 • Organizaciju i realizaciju programa kampa
 • Majicu, kačket i diplomu


Iznos se uplaćuje u dvije rate i to minimalno 30% prilikom prijavljivanja, a ostatak prilikom dolaska na kamp. U slučaju odustajanja u vremenu kraćem od 10 dana prije početka kampa ne vraćamo uplaćeni novac, osim u iznenadnim opravdanim slučajevima, kada vraćamo uplaćeni iznos umanjen za stvarne nastale troškove.
Za prijave izvršene do 01. juna 2017. godine odobravamo popust od 10,00 KM. U slučaju prijave dvoje i više djece iz iste porodice dajemo popust od 10%.
Plaćanje se može izvršiti na žiro-račun Odreda izviđača „Trebinje“ broj 562-008-00000415-22 ili prilikom prijave u prostorijama odreda.
Prijave primamo u prostorijama odreda izviđača „Trebinje“, Sjeverni logor bb (poligon u sjevernom logoru) svakog ponedeljka od 17:00 – 18:00 časova do 12. 06.2017.
Prijave sa kopijom uplatnice možete poslati na našu e-malil adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Rok za prijavu je 12. juni ili do popune predviđenog broja.
U slučaju manjeg broja prijavljenih Odred zadržava pravo organizacije jedne smjene u terminu od 25. juna do 02. jula 2017. godine.
U nastavku se nalazi formular za prijavu.

Izvidjacka ljetna avantura program

Izvidjacka ljetna avantura program1

Info Kontakt

Odred Izviđača Trebinje
Sjeverni logor 66, 89101, Trebinje
Supervizor kampa i starješina OI Trebinje
Nebojša Ratković
tel: +387 (0) 65 577 245
e:mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ekologija

Ekologija omogućava da se prodre u tajne prirode, što je čini veoma interesantnom naukom, ali ekologija je i antropocentrična nauka omogućava čoveku da prirodu koristi štedljivo, ne narušavajući uravnotežene odnose. Prvi zakon ekologije kaže da svaki živi organizam razvija neprekidnu i stalnu vezu sa svim drugim elementima njegove životne sredine.

Društvo

Društvo se može definisati kao cjelokupnost odnosa ljudi prema prirodi i međusobnih odnosa ljudi. Pojedinačne, emocionalne i intelektualne veze među ljudima rezultat su njihovih pojedinačnih volja, ali odnosi u koje stupaju živeći u naciji, naselju ili porodici su nužni, s obzirom na objektivnost ovih dijelova društvene stvarnosti.

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent prirodnom svijetu, fizičkom univerzumu, materijalnom svijetu ili materijalnom univerzumu. Priroda se odnosi na fenomen fizičkog svijeta, kao i na život uopšte. Pojam prirode i prirodnog je takođe suprotan pojmu natprirodnog.

You are here: Home Aktuelno KAMP ZA DJECU ”IZVIĐAČKA LJETNA AVANTURA - UŠĆE 2017”